Har du brug for hjælp?

Almindelige spørgsmål og svar

Miljøarbejde og socialt ansvar

I Ticket er vi opsatte på, at vores virksomhed bygger på medarbejdernes, kundernes og samfundets langsigtedet tillid. Vores miljøarbejde handler om at på lang sigt tage ansvar i det daglige arbejde, i såvel miljøspørgsmål som samfundsspørgsmål. Vi anser at arbejdet med disse spørgsmål bliver mere og mere vigtigt for vores kunder, når de vælger virksomhed.

Internt miljøarbejde

Gennem at have et fremgangsrigt internt miljøarbejde forstærker vi troværdigheden i vores vision om at skabe en holdbar fremtid. Hovedformålet er at mindske miljøbelastningen fra vores daglige virksomhed. Det kan blandt andet handle om, hvordan vi håndterer papir, sorterer vores affald eller hvilke indkøb vi gør.

Det interne miljøarbejde er fortløbende proces, hvor hver medarbejder på Ticket spiller en afgørende rolle. I hver butik/på hvert kontor findes en miljøansvarlig. Deres opgave er at sørge for, at der arbejdes for et bedre miljø ifølge den miljømålsætning der er udarbejdet af både lokale og centrale miljøansvarlige.


Vi skal:

  • Drive vores virksomhed udfra kredsløbsprincipper som ledestjerne for at skabe et bedre miljø for vores medarbejdere og kunder.
  • Informere, uddanne og stimulere kunder og medarbejdere til engagement og deltagelse i miljøspørgsmål.
  • Stræbe efter at udelukkende anvende produkter og materialer som naturen selv kan nedbryde.
  • Stræbe efter at effektivisere anvendelsen af el, vand og energi.
  • Stræbe efter at prioritere kvalitet i materialer og produkter og derigennem gøre det muligt at genbruge.
  • Aktivt at arbejde for at minimere papirsspild i den daglige virksomhed gennem at deltage i udviklingen af elektroniske billet- og fakturaløsninger.