Klimakompensation for din rejse

Ticket tilbyder muligheden for at kompensere for det kuldioxidudslip, som din rejse forårsager. Ticket har valgt at samarbejde med Tricorona Climate Partner, som er en stor aktør på det internationale marked for projekter, der skal nedsætte kuldioxidudslip.

Hvad er klimakompensation?

Den største del af vores rejser, bolig og forbrug påvirker klimaet gennem udslip af drivhusgasser, først og fremmest kuldioxid fra fossil energi. Energi kan deles ind i fossil og vedvarende/fornybar energi. Fossil energi kommer f.eks. fra olie, kul og naturgas mens vedvarende energi kommer eksempelvis kommer fra vindenergi, vandkraft eller solenergi. For at undgå omfattende klimaforandringer er vi nødt til at mindske verdens totale udslip af drivhusgasser. Det vigtigste du kan gøre, er at mindske dine egne direkte udslip.

En måde er at kompensere for sine udslip med nedsættelser af udslippet et andet sted i verden. Det kaldes "klimakompensation" og fungerer på den måde at man betaler for lige så mange kilo eller ton kuldioxidudslip, som man selv forårsager, som så ikke bliver sluppet ud et andet sted. Du kan neutralisere effekten af de udslip som stadig er tilbage, ved at bidrage til et projekt som sørger for at nedsætte udslippet et andet sted i tilsvarende mængde.

Når du vælger at beregne og kompensere for dine udslip fra din rejse via nedenstående link, bidrager du til udviklingen af vedvarende energi.
 

» Klimakompenser din rejse her

Hvorfor anbefaler vi Tricorona?

Der findes mange forskellige aktører, som tilbyder klimakompensation, og deres projekter varierer meget når det gælder miljøeffekt, sporbarhed, kvalitet, bidrag til holdbarudvikling osv. Ticket har valgt at samarbejde med Tricorona Climate Partner fordi vi vil have en troværdig partner, som forstår de krav vi stiller til kvalitet. De har stor erfaring med at skabe kuldioxidneutraliserende projekter over hele verden. Desuden lader de alle sine projekter og processer granskes af en uafhængig tredjepart, Det Norske Veritas, for at være sikker på at modellerne er videnskabeligt begrundede og at de faktisk anvendes på den måde, som det bliver beskrevet.

Ved at anvende Tricorona som partner får Ticket mulighed for at tilbyde klimaneutralisering af højeste kvalitet. De projekter som tilbydes er certificerede under Kyotoprotokollens "Clean Development Mechanism" og de opfylder desuden kravene i Golden Standard, en frivillig standard, som er udarbejder blandt andre af WWF International og Greenpeace International.

Tricorona tager hensyn til samtlige udslip af drivhusgasser og de kriterier, som sættes af projekterne er højere end hos mange andre aktører.