Har du brug for hjælp?

Almindelige spørgsmål og svar

 

Ticket Garanti – Vores afbestillingsbeskyttelse

3 anledninger til at du altid kan føle dig tryg og få penge tilbage med Ticket Garanti, hvis noget uforudset sker:

Uforudsete hændelser kan opstå

Nogle gange sker der uforudsete hændelser. Måske bliver du beordret på arbejde, eller får faktisk dit drømmejob. Vejret hindrer dig måske, eller du møder den store kærlighed og vil hellere blive hjemme. Rejsen sammenfalder måske med et bryllup eller et jubilæum, som du gerne vil være med til. Med Ticket Garanti kan du afbestille rejsen på grund af mange forskellige anledninger.

Afbestil frem til 3 timer inden påbegyndt rejse

Med Ticket Garanti kan du afbestille rejsen helt frem til 3 timer inden afrejse. Ticket Garanti tegner du ved bestilling af rejsen, og du betaler den samtidigt. Ved eventuel afbestilling af rejsen tilbagebetales alt bortset fra beløbet du betalte for Ticket Garantien samt en selvrisiko på samme sum.

Intet krav om lægeerklæring

Med en traditionel afbestillingsbeskyttelse skal du have lægeerklæring for at få pengene tilbage for en rejse du ikke længere kan rejse på. Med Ticket Garanti behøver du ikke lægeerklæring og du kan afbestille på grund af andre årsager end sygdom.

Ticketgaranti

Fordele

 

 Få pengene tilbage, også ved flyselskabkonkurs!
 

 Afbestil rejsen helt frem til 3 timer før afrejse!
 

 Ingen krav om lægeerklæring
 

 Ingen komplicerede regler

Det er smart at have Ticketgaranti hvis:

Følgende vilkår regulerer aftaleforholdet mellem Ticket og dig som rejsende, hvis du vælger at booke Ticket Garanti, som er Tickets tillægstjeneste vedrørende afbestillingsbeskyttelse.

 

1. Præmier og selvrisiko

Udover selve præmien for Ticket Garantien udgår også en selvrisiko for det tilfælde at du vælger at afbestille din rejse. Præmien og selvrisikoen varierer afhængigt af rejsens pris.
 

2. Vilkår

2.1 Hvad som omfattes af Ticket Garantien


2.1.1 Ticket Garanti gælder for rejser med regulært fly samt for hotelbookinger og ved leje af bil. 

2.1.2 Ticket Garantien er personlig. Alle rejsende, som omfattes af den bookede rejse, skal dermed have tegnet hver sin Ticket Garanti. I det tilfælde at rejse, og ikke kun hotel, er booket, skal en Ticket Garanti være tegnet også for børn under to (2) år, hvis de også skal omfattes af beskyttelsen. Hvis kun hotel er booket behøver en Ticket Garanti for børn under tolv (12) år ikke være tegnet, disse omfattes af værges/den voksne rejsendes Ticket Garanti i dette sammenhæng.

2.1.3 Ticket Garantien dækker rejseomkostninger på maximalt 25.000 danske kroner per person og rejse. Beløb derudover dækkes ikke af Ticket Garantien. Med rejseomkostninger regnes billetomkostninger, bagageafgift, pladsafgift og andre tillægsprodukter eller -tjenester i tilknytning til rejsen booket gennem Ticket. Andre meromkostninger og udgifter som opstår til følge af afbestillingen omfattes ikke af Ticket Garantien.

2.2    Gyldighed og betaling

2.2.1 Ticket Garantien skal bookes og betales senest samtidigt som den rejse, som Ticket Garantien er beregnet til, bookes og betales. Ticket Garantien gælder kun for den rejse som tjenesten er købt for.

2.2.2 Ticket Garantien gælder ved afbestilling i forbindelse med uforudsete hændelser som til eksempel:

(i)    du får ikke ferie,
(ii)    du bliver sagt op på dit arbejde og skal søge efter eller begynde på et nyt arbejde,
(iii)    en naturkatastrofe forhindrer dine rejseplaner,
(iv)    du rammes af en flyselskabskonkurs,
(v)    der er uroligheder på dit rejsemål
(vi)     ulykkeshændelse, akut sygdom eller dødsfald rammer dig, en nær pårørende, medrejsende eller nogen du har til hensigt at besøge, eller 
(vii)    lignende

2.2.3 Ved fastsættelse af præmien skal omkostningerne for Ticket Garantien ikke medregnes i rejsens pris

2.2.4 Kvitteringen, eller, hvis dette er tilfældet, kvitteringerne, skal specificere at Ticket Garanti er tegnet. I det tilfælde at Ticket Garantien gælder udlejningsbil skal kvitteringen for udlejningsbil for ved bookingen angivet referenceperson specificere at Ticket Garanti er tegnet. Kvitteringen/kvitteringerne bliver dermed et Ticket Garantibevis, hvilket er nødvendigt for en gyldig afbestillingsbeskyttelse.

2.2.5 Ticket Garantien begynder at gælde når Ticket har modtaget betaling for præmien og ophører med at gælde tre (3) timer inden rejsen er påbegyndt. Rejsen skal anses påbegyndt ved det tidspunkt, hvor det senest har været muligt for den rejsende at checke ind ved for rejsen aktuel lufthavn eller hotel (se eksempel nedenfor). Ved rejser som omfatter både ud- og hjemrejse (tur og retur), kan Ticket Garantien kun udnyttes før udrejsen er påbegyndt ifølge ovenstående. I det tilfælde at Ticket Garantien kun omfatter udlejningsbil ophører Ticket Garantien at gælde tre (3) timer før det tidspunkt, hvor det senest har været muligt at afhente udlejningsbilen. I det tilfælde at rejsen omfatter flere momenter end et af regulært fly, hotel eller udlejningsbil, kan Ticket Garantien kun udnyttes under forudsætning at rejsen ifølge ovenstående ikke er påbegyndt, eller at Ticket Garantien ikke er ophørt, for det første delmoment i rejsen. I de tilfælde hvor Ticket Garantien omfatter flere forskellige produkter, og enkelte produkter afbestilles, er Ticket Garantien opbrugt. Ticket Garantien vil da ikke gælde de resterende produkter. En ny Ticket Garanti kan tegnes for de tilbageværende produkter i forbindelse med afbestillingen.

Eksempel: Et regulært fly har planlagt starttid klokken 13.45. Sidste tidspunkt for indcheckning til regulærflyet er klokken 13.00. Ticket Garantien ophører dermed med at gælde tre (3) timer inden klokken 13.00, det vil sige klokken 10.00 samme dag.

2.3    Afbestilling

2.3.1 Afbestilling skal gøres til Ticket Privatresor via telefon: (+45) 78 79 10 08 Mandag til fredag 10:00 - 13:00


2.3.2 Ved afbestilling af rejse har den rejsende ikke ret til at få tilbagebetalt det beløb, som han/hun har betalt for Ticket Garantien (præmien).

2.3.3 En rejsende, som har tegnet Ticket Garanti, må afbestille aktuel rejse uden anden omkostning end gældende selvrisiko ifølge tabellen ovenfor. 

2.3.4 Ticket Garantien er personlig, eventuelle meromkostninger for medrejsende som ikke har tegnet Ticket Garanti omfattes således ikke af Ticket Garantien og erstattes ikke ved afbestilling.

2.3.5 Tilbagebetaling sker normalt i løbet af to (2) uger fra afbestillingstidspunktet.

2.4 Øvrigt

2.4.1 Ticket forbeholder sig retten at ved mistænkt misbrug nægte en rejsende køb af Ticket Garanti.

2.4.2 Præmien og selvrisikoen skal betales ud over omkostningerne for rejsen.

* * *